Hoppa till innehåll

Sömnbrist och Näring – Hur påverkar de varandra?

Sömnbrist och Näring - Hur påverkar de varandra

Sömnbrist och näringsbrist är vanligt bland vuxna, men nya forskningsrön pekar på att dessa två fenomen kan vara sammankopplade.

Nyligen presenterades en studie vid American Society for Nutrition’s årliga möte, där det framkom att individer som sov mindre än sju timmar per natt i genomsnitt konsumerade lägre mängder av vissa vitaminer och mineraler jämfört med de som sov mer än sju timmar.

Studien indikerar även att vissa näringsbrister kan kopplas till dålig sömnkvalitet, svårigheter att somna och till och med sömnstörningar.

Dr. Chioma Ikonte, studiens huvudförfattare, förklarade: “Forskningen inspirerades av det faktum att många amerikaner inte uppnår rekommenderade sömntimmar enligt CDC, som ligger på 7 till 9 timmar för vuxna mellan 18 och 64 år. Vi ville förstå sambandet mellan näringsintag och sömnkvalitet.”

Analysen visade att de som sov mindre än sju timmar per natt i genomsnitt konsumerade lägre mängder av vitaminerna A, B1 och D samt mineralerna kalcium, magnesium, niacin, fosfor och zink.

Sömnbristens inverkan på matval En annan studie från oktober 2019 påvisade att sömnbrist påverkar vilken typ av mat människor väljer. Efter att ha blivit sömnberövade valde deltagarna att äta mat med högre energitäthet, såsom munkar och chokladkakor.

Forskaren Thorsten Kahnt förklarade att detta kan bero på att sömnbrist gör vår hjärna mer mottaglig för lockande matdofter.

Sömnbristens koppling till sockersug För de som önskar minska sitt sockerintag kan mer sömn vara lösningen. En studie i American Journal of Clinical Nutrition upptäckte en koppling mellan ökad sömn och minskat sockerintag.

Deltagarna som ökade sin sömn rapporterade att de även åt mindre socker. Forskarna i studien skrev att ”förlängd sömn ledde till ett minskat intag av fritt socker” med ett genomsnitt på 10 gram per dag.